Företaget är fullt försäkrat om olycka skulle inträffa. Skulle jag som guide orsaka olyckan gäller försäkringen den drabbade. Skulle du som kund orsaka olycka gäller självklart kundens egen försäkring. OBS! I min båt gäller alltid, klart bakåt innan kast!