Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy gällande integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur Håkan Fransson Guiding & Consulting AB, org. nr. 559400-5075 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. 

1.2 Integritetspolicyn gäller Håkan Fransson Guiding & Consulting AB:s hantering av personuppgifter som samlas in vid användning av webbplatsen hakanfransson.se, förfrågningar, kundmöten och evenemang. 

1.3 Du ska kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till mig. Denna policy finns till för att klargöra hur min datahantering går till och att den stämmer överens med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

2. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Håkan Fransson Guiding & Consulting AB är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och att denna behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 De uppgifter som samlas in om dig görs med ditt samtycke. Detta kan vara när du fyller i ett formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, eller lämnar uppgifter vid en guidning.

2.3 Insamlade personuppgifter används i syfte att utföra kunna utföra en tjänst du begärt och/eller för att följa gällande lagstiftning. Lagringstiden för dina personuppgifter är tills vidare men aldrig längre än gällande lagar. Självklart har du rätt att begära att din personuppgifter blir bortplockade. Kontakta mig här

2.4 För att skydda barns integritet samlar vi inte in eller använder någon form av information som kan knytas till barn vi vet är under 13 år gamla, förutsatt att inte målsman tillåtit detta. Målsman har alltid rätt att få tillgång till och även radera information som barnet tillhandahållit.

3. TREDJEPARTSDELNING

3.1 För att fullfölja en tjänst använder kan ibland tredjepartstjänster användas, som då personuppgifterna kan komma att delas med. Samtliga av dessa tjänster tillhandahålls av företag som garanterar att deras datahantering följer de dataskyddslagar som gäller i Sverige.

4. DELNING MED ÖVRIGA PARTER

4.1 Dina personuppgifter kommer inte komma att delas med någon annan tredje part än de ovan nämnda (3.1), förutsatt att vi inte fått din explicita tillåtelse att göra så. 4.2 Om dina uppgifter ska delas med parter med verksamhet utanför EU som inte omfattas av de dataskyddslagar som gäller i Sverige ser vi till att åtgärder vidtas för att garantera ett dataskydd som motsvarar den standard som krävs i Sverige.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Håkan Fransson Guiding & Consulting AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

5.2 Håkan Fransson Guiding & Consulting AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

5.3 Du har rätt att begära följande: Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att, per skriftlig begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vad dessa används till, och vilka parter som har eller kan komma att få tillgång till dem. Rättelse av dina personuppgifter. Per skriftlig begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att per skriftlig begäran få de personuppgifter vi behandlar om dig permanent borttagna, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Undantag finns även för att följa lagkrav, exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning som kräver en viss lagringsperiod för vissa uppgifter. Begränsning av behandling. Du kan begära att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Detta kan exempelvis innebära att du begär att behandlingen av uppgifter du anser vara felaktiga begränsas medans deras korrekthet utreds.

5.4 Du har rätt att skriftligt invända mot hur dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Så fort denna invändning mottagits upphör behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål.

6. COOKIES

6.1 När du använder webbplatsen hakanfransson.se kommer så kallade “cookies” att lagras på din hårddisk. Cookies är små textfiler som används för att förbättra upplevelsen av webbplatsen, till exempel för att spara inställningar, öka prestandan, samla statistik eller liknade så att det inte behöver göras på nytt vid varje besök. Olika typer av cookies som kan förekomma är permanenta cookies och session cookies. 

6.2 Permanenta cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka sidor som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen. 

6.3 Session cookies. En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster. 

6.4 Om du invänder mot användning av cookies och inte vill att dessa lagras på din dator, kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se din webbläsares hjälpsidor för mer information. 

6.5 Våra Cookies som används:

NamePublisherType
_gaGoogleStatistik
_ga_4YE5LHN689GoogleStatistik
_ga_PGCQ47PZSQGoogleStatistik
_lscache_varyCacheStatistik
cookieyes-consentCookieStatistik