Jag har ett flertal sjöar i Östergötland som jag fiskeguidar i. Roxen, Boren Glan samt ett flertal sjöar i Kinda kommun så som Åsunden, Ämmern och Åländen för att nämna några. Fiskemetoder är spinn eller trolling allt efter era önskemål. Dessa sjöar har ett mycket bra bestånd av gädda i olika storlekar och chansen finns att fånga en gädda över 10kg i de flesta av nämnda vatten.

Fiskeguidningar på ostkusten genomförs inte pga av Östersjöns tillstånd.

Fiskeguide Håkan Fransson gädda

Bilder från Guidningar